Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς για μαζικές πληρωμές χωρίς όριο ποσού, σε ευρώ και ξένα νομίσματα, παντού στον κόσμο.
Η υπηρεσία “e-PPS SEPA” σας δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης και αποστολής μαζικών πληρωμών εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), με τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου.
Άμεση πίστωση και διαθεσιμότητα των χρημάτων στον δικαιούχο, σε τρίτες τράπεζες στην Ελλάδα.
Η υπηρεσία IRIS 24/7 Payment σας παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής χρημάτων σε τρίτους, γνωρίζοντας μόνο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή Α.Φ.Μ.
Έμβασμα σε ευρώ ή ξένο νόμισμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με χαμηλά έξοδα και γρήγορη εξυπηρέτηση από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. .
Έμβασμα No Borders επιχειρήσεων για αυθημερόν μεταφορά κεφαλαίων σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία & Σερβία στις θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς.
Έμβασμα μέσω winbank web banking της Τράπεζας Πειραιώς για μεταφορά κεφαλαίων επιχειρήσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα παντού στον κόσμου με χαμηλά έξοδα και ασφάλεια.

Εμβάσματα Εξωτερικού έως 1000€ χωρίς δικαιολογητικάΣτείλτε εμβάσματα στο εξωτερικό για ποσά έως 1000€, χωρίς δικαιολογητικά και εγκρίσεις.

Εμβάσματα Εξωτερικού  • Εξυπηρετούμε αυθημερόν εμβάσματα επιχειρήσεων στο εξωτερικό.


Υπολογιστής Εξόδων Εμβασμάτων

  • Υπολογίστε τα έξοδα αποστολής εμβασμάτων από τον Εταιρικό σας Λογαριασμό