Στείλτε εμβάσματα στο εξωτερικό για ποσά έως 2000€, χωρίς δικαιολογητικά και εγκρίσεις.

Δείτε πως μπορείτε να υποβάλετε αίτημα μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, για ποσά άνω των δύο χιλιάδων ευρώ.